ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 9 จังหวัดอุบลราชธานี นายประสิทธิ์ นิลทรัตน์ 045-312-622, 045-316-928 - 045-312- 626, 045-281-295 086-875-5799
ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 10 จังหวัดภูเก็ต นายเจน แผลงเดชา 076-355-502 - 076-222-800,102 086-593-0257
ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 11 จังหวัดพิษณุโลก นายศักย์ระพี ชัยรัตน์ 077-288-801,18 - 077-205-318 089-866-5257
ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 จังหวัดยะลา นายธนรัช พรหมเลข 073-212-638 - 073-212-323 086-970-2743, 081-414-7212
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453