ชื่อหน่วยงาน
ที่อยู่
ที่อยู่ (English)
เว็บไซต์
สถาบันการศึกษาทางไกล 928 อาคาร 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 - -
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 - -
ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทป 10/2 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 - -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย (ท้องฟ้าจำลอง) 928 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 - -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 5 ม. 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 - -
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453